KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (KVKK)


6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (KVKK) MÜŞTERİLER İÇİN BİLGİLENDİRME VE AYDINLATMA METNİ 2004 yılından beri Bursa’da hizmet vermeye devam eden “Park Izgara” olarak; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat uyarınca, kişisel verilerinizin işlenmesi, korunması için azami özen göstermekteyiz. “Park Izgara” tarafından işletilmekte olan www.parkizgara.com internet sitelerimizi ziyaret etmeniz, kullanılan yazılım ve uygulamalar üzerinden (yemeksepeti.com gibi) üyelik oluşturarak veya üye olmadan internet üzerinden sipariş vermeniz, ürün satın almanız, buna bağlı olarak elektronik veya elektronik olmayan ortamlardaki formları doldurmanız, merkez ve şubelerimizden ürün veya hizmet almanız sırasında işlenen kişisel verileriniz; Kanunun 4. maddesinde belirtilen ilkeler doğrultusunda işlenmektedir. Kanunun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca; ürün veya hizmet alan kişiler, potansiyel ürün veya hizmet alan kişiler ve internet sitemizi ziyaret eden ilgili üçüncü kişileri kapsayacak şekilde hazırlanmış olan işbu aydınlatma metni ile sizleri bilgilendiriyoruz. Detaylı bilgiler için internet sitemizde yayınlanan politikalarımızı inceleyebilirsiniz. 1.Veri Sorumlusu: Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Parkızgara İşletmecilik Anonim Şirketi (“Park Izgara”) tarafından, Kanununun 3. Maddesinde tanımlanan “Veri Sorumlusu” sıfatıyla işlenmektedir. 2.Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği: “Park Izgara” tarafından işletilen www.parkizgara.com internet sitesi, sosyal medya hesapları üzerinden veya kullanılan yazılım ve uygulamalar üzerinden (yemeksepeti.com gibi) müşteri üyelik kaydı oluşturularak veya üyelik oluşturmadan hesap açılması, sipariş alınmasını sağlamak, sipariş verilen ürünlere ilişkin sepet, ödeme, onay, adres, teslimat, kargo süreçlerini sürdürmek, internet veya sosyal medya üzerinden elektronik satış işlemlerini gerçekleştirmek. “Park Izgara” da sunulan ürün ve hizmetlerimizden sizleri faydalandırmak. Talep ve şikayet süreçlerinin takibi, iletişimin sağlanması, gerekli bildirimlerin yapılması, mükerrer üyelik işlemlerinin önlenmesi, üyelik kapsamında gerekli kimlik doğrulama işlemlerini gerçekleştirmek. İşlem güvenliğini ve fiziksel mekan güvenliğini sağlamak, ilgili kamu kurum ve kuruluşlara gerekli yasal bildirimlerde bulunmak. Profilleme, reklam, tanıtım, pazarlama, kampanya ve bilgilendirme, görevlendirme faaliyetlerini yerine getirmek, müşteri hizmetlerinin sunulması, müşteri memnuniyetini sağlamak. Finans, muhasebe, ödeme, tahsilat, faturalandırma işlemlerini gerçekleştirmek, sevkiyat, kargo ve teslimat süreçlerini, çağrı merkezi hizmetlerini yerine getirmek, hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğü, ortaklık yönetim faaliyetlerini gerçekleştirmek amaçlarıyla, Kanun’un 4. 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen amaçlar doğrultusunda aşağıda yazılı kişisel verileriniz işlenmektedir. 3.İşlenen Kişisel Veriler: Kimlik Bilgisi: Adı, soyadı, kimlik numarası, paylaştığınız kimlik belgeleri üzerindeki diğer nüfus kimlik bilgileri, meslek, görev, unvan bilgisi ve diğer kimlik bilgileri. İletişim Bilgisi: Telefon, fax numarası, e-posta, adres, posta kodu, adres numarası. Lokasyon Bilgisi: Teslimat adres bilgisi, konum bilgisi. Finansal Bilgiler: Kredi kartı bilgisi, banka hesap numarası, ıban numarası, EFT, havale ödeme bilgileri, vergi no, vergi dairesi, fatura ve diğer finans bilgileri. Müşteri/Üye Bilgisi: Müşteri numarası, üyelik bilgisi, kullanıcı adı, üyelik ID numarası, meslek, görev bilgisi ve gerekli diğer üyelik hesap bilgileri. Müşteri/Üye İşlem Bilgisi: İnternet sayfası, sosyal medya hesapları üzerinden sipariş verilmesi, sipariş verilen ürünlere ilişkin adres, teslimat, kargo, ödeme, süreçleri için işlenen kimlik, iletişim, adres, teslimat, konum bilgisi, işlem güvenliği, meslek, görev, fatura, finans bilgileri, yaptığınız yorumlarda yer alan kişisel verileriniz, satın alınan ürün veya hizmetler ile ürün veya hizmet tutarı, alışveriş tarihi, alışveriş geçmişi, cari hesap bilgisi, çağrı hizmetleri görüşme kayıtları, sözleşme bilgisi, sipariş numarası bilgisi. İşlem Güvenliği Bilgisi: İnternet sayfası, sosyal medya hesapları işlem bilgisi, IP Adresi, Şifre, parola, kullanıcı adı, karekod bilgileri, kullanılan, yazılım, donanım işlem bilgisi, log kayıtları, internet erişim bilgileri. Pazarlama Bilgisi: Ürün sipariş, talep bilgisi, geçmiş alışveriş bilgisi, internet çerez bilgisi, reklam, kampanya, anket, tanıtım gibi etkinlikler vasıtasıyla işlenen bilgiler, cep telefonu, elektronik posta mesajları veya çağrı merkezi tarafından yapılan aramalar vasıtasıyla elde edilen bilgiler, elektronik posta, mektup veya sair iletişim araçları ile elde edilen pazarlama bilgisi, Görsel ve İşitsel Kayıtlar: Tanıtım, kampanya, aracı kurum ve kuruluşlar, sair kanallar vasıtasıyla; “Park Izgara” internet sayfası, sosyal medya hesapları üzerinden veya üçüncü taraf sosyal medya mecralarında kullanılan, paylaşılan fotoğraflarınız, video paylaşımlarındaki görüntüleriniz. Hukuki İşlem Bilgisi: Adli makamlarla yapılan yazışmalarda işlenen kişisel bilgiler, hakem heyetleri, arabulucular, tüketici mahkemeleri, icra daireleri, noterler, adli makamlarla yapılan yazışmalar kapsamında işlenen veriler. Talep ve Şikayet Yönetimi/Değerlendirme Bilgisi: “Park Izgara” olarak sunulan ticari faaliyetler kapsamında, internet sitesi, kullanılan uygulamalar, sosyal medya hesapları, çağrı hizmetleri veya doğrudan iletilen şikayet veya taleplerin yönetimi, talep ve şikayetlerin değerlendirilmesi sürecinde yapılan işlemler sırasında işlenen kişisel veriler. Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgileri: Müşterilerimiz, potansiyel müşteriler, ilgili kişiler ve ziyaretçilerin “Park Izgara” bina ve eklentilerini ziyaret etmeleri sırasında elde edilen giriş çıkış, kamera kayıt bilgileri. 4.İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği: Bu aydınlatma metni kapsamında, belirtilen kişisel verileriniz; 2 inci maddede belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere; ilgili birim çalışanlarımıza, şirket ortakları/hissedarlarımıza, ürün veya hizmet sipariş işlemlerinin yerine getirilmesi amacıyla yurt içinde bulunan yemeksepeti.com, getir gibi yemek sipariş platformları olmak üzere iş ortaklarımıza, adli süreçlerin takibi amacıyla şirket temsilcilerine, yasal bildirimlerde bulunmak, hukuki yükümlülükleri yerine getirmek amacıyla gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına Kanunun 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları gereğince, belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir. Kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır. 5.Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebepleri: Kişisel bilgileriniz; internet sitemizi veya sosyal medya hesaplarımızı kullanmanız, elektronik yazılım ve uygulamaları kullanmanız, yemeksepeti.com, getir.com gibi uygulamalar üzerinden üyelik kaydı oluşturmanız, sipariş talebinde bulunmanız, internet sipariş işlemlerini gerçekleştirirken; hesap, sepet, onay, ödeme, fatura, adres, kargo, teslimat süreçleri için gerekli alanları doldurmanız, internet sitesi, sosyal medya hesaplarımızı, üçüncü taraf internet sitelerini ziyaret etmeniz, çağrı hizmetlerden faydalanmanız, elektronik veya elektronik olmayan ortamlardaki formları doldurmanız, iletişim formlarını doldurmanız, “Park Izgara” bina ve eklentilerini, otopark alanlarını kullanmanız, ürün veya hizmet almanız halinde doğrudan, ilgili üçüncü kişi ve kuruluşlar aracılığı ile elektronik ortamlarda ve elektronik olmayan ortamlarda işlenmekte, depolanmakta ve toplanmaktadır. Kişisel verileriniz; şirketimiz ile müşterilerimiz arasındaki sözleşmelerin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, Kanunun 5/2-c maddesi gereği satış ve hizmet sözleşmesi kapsamında “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”, 5/2-ç maddesi gereği “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.”, 5/2-d maddesi gereği “kişisel verinin ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması”, 5/2-f maddesi gereği “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”, 5/2-a maddesi gereği “kanunlarda açıkça öngörülmesi”, gerektiğinde Kanunun 5/1 maddesi gereği “açık rıza alınması” hukuki sebeplerine dayalı olarak Kanun’un 5. ve 6. Maddelerine uygun olarak işlenmekte, toplanmaktadır. 6.Kişisel Veri Sahibinin Hakları (Başvuru Hakkı): 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanununun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi; Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümlerine göre, veri sorumlusu olarak PARKIZGARA İŞLETMECİLİK ANONİM ŞİRKETİ (“PARK IZGARA”), Geçit Mahallesi Sanayi Cad.No:756 Osmangazi/Bursa adresine bizzat başvurarak, internet sitemizde yayımlanan BAŞVURU FORMUNU doldurarak yazılı olarak veya şirkete ait kurumsal e-posta adresi olan info@parkizgara.com.tr adresine e-posta göndererek veya noter vasıtasıyla iletebilirsiniz.